Welkom About us Application Forms Akademie Sport Koshuise Kontak
Welkom

Mev Lizanne Ferreira
Geografie, Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Mev Adéle Dun
Wiskunde

Mev Lize Hayman
Musiek

Ms Joyce Janssen
German,
Life Orientation

Me Niená Jones
Lewensoriëntering, Besigheidstudies

Mev Antoinette Kramer
Gasvryheidstudie, Tegnologie, Lewensoriëntering

Mnr Gerhard Kroukamp
Departementshoof:
Geografie

Mev Luzanne Oosthuizen
English First Additional
Language, English Home Language


Mev Marianna Schoeman
Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Mev Marieta Steyn
Afrikaans Huistaal

Mev Elmien Thom
Musiek, Musiek Prakties

Mev Corné Coetzee
Rekenaartoepassings-tegnologie, Rekenaartik

Mev Anél Bergh
Geografie, Wiskundige Geletterdheid, Wiskunde

Me Adele Bothma
Wiskundige Geletterdheid, Wiskunde

Me Amanda Lochner
Skoolhoof

Mrs Lynette Neethling
Acting Head of Department:
English First Additional
Language, English Home
Language

Mev Thereza Landman
Rekeningkunde, EBW

Mev Marieta Laubscher
Wiskunde

Mrs Tracy Meyer
English Home Language

Mev Sonnet Vorster
Toerisme, Tegnologie, Biologie

Me Elmarie van Heerden
Drama

Mev Christa Vos
Afrikaans Huistaal

Me Nadine van Aswegen
Adjunkhoof
Rekeningkunde, Besigheidstudies, EBW

Ms Laura Wigmore
Life Sciences, Biology

Tel: +27 (0)21 872 4367 – Fax: +27 (0)21 872 7812 – E-mail: admin@larries.co.za

Share on Facebook

Find us:

Created by ©VR Graphics

Mnr Frans Botha
Frans

Mev Hannetjie Naudé
Departementshoof:
Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe

Me Suné Niemand
Besigheidstudies, EBW

Mev Marné Pedro
Afrikaans Huistaal,
 Geskiedenis

Mr Joerg Neethling
English Home Language

Mev Karin Swarts
Musiek, Musiek Prakties

Mev Danielle Viljoen
Geskiedenis

Mev Karin Leibrandt
Bemarking, Lewensoriëntering

Mej Monika Kotze
Lewenswetenskappe, Biologie

Me Tiffany Schwegmann
Wiskunde

Mnr Quinton Meades
Fisiese Wetenskappe, Skeinat, Tegnologie

Mev Yolandi Naudé
English First Additional
Language, English Home Language

Mnr Stephan-Wessel Swart
Wiskunde