MUSIEK & KULTUUR

Kulturele aktiwiteite word as ‘n integrale deel van die skoollewe beskou en leerders sal te alle tye aangemoedig word om die omvang van hul talente en belangstellings te verken. Die voorsiening van ‘n verskeidenheid kultuurgeleenthede wat ‘n wyer leerderdeelname aanmoedig en kulturele uitnemendheid bevorder, word in La Rochelle nagestreef.

Buitelugklub
Groenkomitee
Dansklub
Debat
Produksie
Filmklub
Fotografie
Koor & Con Spirito
Orkes
Redenaars
Avanti
Duitskomitee
Franskomitee
Interact
VCSV/SCA