Ilse Bester (Anthonissen) Matriek 1973

Keuses 

In 1968 het my ouers gekies om my in La Rochelle te plaas. Ek kon nie wag om Eendrag toe te gaan nie. My sus, Sixpence, was voor my daar. Die onbesorgdheid van die Weskus sou agtergelaat word. 

Elkeen het die vryheid om keuses te maak. Natuurlik. Besluite wat elke dag geneem word is jou eie! Die gemeenskap waarin ons leef vorm die raamwerk waarbinne ons besluite neem. Dit was nog altyd so. 

Die grondslag van my besluite is definieer deur gekoesterde Weskus – dae en vir 7 jaar die La Rochelle-gemeenskap. Wat ‘n voorreg! 

Die sportgemeenskap is ook so. Tussen die lyne en buite die lyne is nie verskillend nie. Speel voluit binne die lyne! 

Bring nuwe kennis of ervarings mee dat jy grense wil skuif of dalk grense duideliker en sterker wil vorm? Waardeer en koester ons hierdie vryheid? Dit is ons opgaaf om met ander te deel. Maak ons seker dat ons die gemeenskap beter laat? 

Selfs tydens skooldae lewer ons bydraes tot die gemeenskap waarin ons leef. Durf ons net hierdie raamwerke in enige hande laat? Beslis nie. 

Keuses wat ons maak rus op die rots waarop ons bou. Geloof, hoop en liefde. Mag ons keuses met verantwoordelikheid en wysheid neem, om daar waar ons gemeenskap is, grense veilig bewaar vir die wat na ons kom! Wees onverskrokke hoekpilare! En Avant!

Ilse Anthonissen (Bester) netbal foto.

Ilse Anthonissen 1973 groep oud Larries.

Ilse Anthonissen matriek 1973 regs saam met 1973 klasmaats.