WELKOM

Dit is ons doel by La Rochelle om goedgebalanseerde, volwasse jong dames die wêreld in te stuur. Ons leerders word toegerus met ‘n gesonde stel waardes. Hulle word begelei om ‘n positiewe bydrae tot hulle gemeenskap te maak en sal uiteindelik die eise van die moderne samelewing met selfvertroue kan aanpak.

OUR MISSION

Elsabé Conradie, Principal

Selecting a secondary school is one of the most difficult and important decisions facing parents today. This website is designed to give you the essence of what it means to be part of the La Rochelle community. Nothing, however, can replace the first-hand experience and I invite you most warmly to visit us, to see us at work and to experience our unique atmosphere.”