AKADEMIE

Ons is trots op ons jaarlikse 100% slaagsyfer in die matriekeindeksamen en dat ons leerders ver bo die provinsiale gemiddeldes presteer. Verder het ons groot waardering vir die merkwaardige tweetaligheid van ons dogters en die groot aantal oudleerders wat op universiteite, technikons, kolleges en in die beroepslewe uitmuntend presteer.

La Rochelle is first and foremost a place of learning and personal development. High expectations and achievements are at the heart of our programmes. At La Rochelle learners are valued as unique individuals. Their specific talents are nurtured and developed. Our tried and tested system, based on a sound relationship between learners, parents and teachers, ensures that each of the girls has a supportive environment in which to develop and grow. We are committed to quality education that will allow a learner to follow the career of her choice.

MATRIC RESULTS

We’re proud to announce the matric results for the December 2023 National Senior Certificate Examinations.

VAKKEUSES

La Rochelle bied ‘n wye verskeidenheid vakke aan, want ons wil elke leerder die moontlikheid gee om in die beroepslewe te presteer.

MERIETE-TOEKENNINGS

Ons glo aan beloning vir goeie prestasies en ons meriete-toekenings moedig leerders aan om hoog te mik in alles wat hulle aanpak.