Larries maak in 2022 ’n digitale draai

Mia Blaauw

Kruip daar Chromium in ons boeke weg?

Dit is die eerste vraag wat ek in my notaboek skribbel toe ek begin voorberei vir my onderhoud met meneer Meades. Leerders en hul ouers is al ’n tydjie daarvan bewus dat Hoër Meisieskool La Rochelle in 2022 ’n nuwe, tegnologiese roete gaan inslaan. Daar is egter nog onsekerheid rondom hierdie konsep en wat dit sal behels, daarom het ek besluit om ‘n paar vrae aan ons digitale denker, meneer Meades, te rig.

Baie Larries wil weet of elkeen ‘n Chromebook gaan kry of is dit net vir die nuwe leerders?

Op hierdie stadium kyk ons daarna dat net die graad 8’s, 9’s en 10’s van 2022 gaan kry. Die rede dat ons die graad 11’s en 12’s uit die pakkie uit los, is dat die werkslading baie groter is en om ‘n nuwe werkswyse aan te leer terwyl jy al klaar met die hoeveelhede werk moet sukkel, is nie sinvol nie. Daarmee saam wil ek sê dat ek verwag dat die onderwysers vir die graad 11’s en 12’s meer geleenthede gee om hul toestelle in die klas te gebruik vir bv. notas maak.

Sal leerders wat nie die Chromebooks kan bekostig nie steeds met handboeke en afgerolde notas kan werk?

Die leerders hoef nie hul eie Chromebooks te koop nie. Dit sal deur die skool verskaf word. Ons gaan nog steeds vir leerders handboeke gee. Die skool bied wel die opsie om elektroniese handboeke te koop wat jy dan op jou Chromebook kan laai as jy nie die fisiese handboeke wil rond dra nie.

Het leerders die keuse om hul eie tegnologie te gebruik as hulle die nodige sagteware het?

Vir die grade wat die Chromebooks gaan gebruik, gaan ons spesifiseer dat jy die Chromebook moet hê omdat almal ‘n Chomebook gratis van die skool gaan ontvang sodat almal ‘n standaardtoestel het. Ons weet dan dat almal se toestelle dieselfde sagteware en vermoëns gaan hê. Dit beteken ook dat onderwysers ‘n werkstuk vir leerders kan gee en met sekerheid weet dat hulle die werk op hul toestel gaan kan doen. Die Chromebooks is ook vir skoolleerders gebou en so ontwerp om in jou tas gegooi te word sonder dat dit iets oorkom.

Wat sal die Chromebooks alles vervang? Sal skryfboeke nog gebruik word?

Jy gaan nog steeds ‘n skryfboek en ‘n handboek vir al jou vakke hê. Aan die beginfase gaan die grootste deel van die Chromebook wees om die ekstra pakkies, die ektra notas en die memorandums waarvoor jy omtrent ses dik leërs het te vervang. Dit is hoofsaaklik daardie tipe goed wat ons dan wil oorskuif, maar jy gaan nog steeds Wiskunde op papier doen en nog steeds ‘n handboek hê omdat dit help met leerders se denkproses. In verskillende vakke is daar natuurlik verskillende vlakke van toepassing. Elke vak gaan besluit tot watter mate hulle die Chromebook wil gebruik. Daar gaan ‘n balans wees en dit hang seker af van vak tot vak. In Rekeningkunde byvoorbeeld sou dit meer sinvol wees om die Chromebook te gebruik omdat daar baie in tabelle gewerk word en met die Chromebook kan jy net die waardes op die rekenaar intik.

Sou daar ekstra kostes wees vir programme wat nie ingesluit is in die skoolfonds nie?

Weereens sal jy die Chromebook en al die nodige sagteware gratis kry. Jy gaan net ekstra betaal as jy byvoorbeeld sou kies om al jou handboeke elektronies te hê. Dit is jou eie keuse en daar sal nie van jou verwag word om dit elektronies aan te koop nie.

Gaan die Chromebooks sekere programme wat nie verband hou met skoolwerk nie, soos byvoorbeeld sosiale media en speletjies, blok?

Die Chromebook sal spesifieke programmatuur op hê om dit wat jy tydens skoolure kan doen te beheer, maar buite skoolure sal jy dit tot sy volle kapasiteit kan gebruik. 

Gaan daar plekke in die skool wees waar leerders hulle Chromebooks kan herlaai indien die battery pap word?

Daar word van leerders verwag om met hulle Chromebooks gelaai by die skool aankom. Die Chromebook het egter ‘n baie lang batterylewe (ongeveer 10 ure) wat beteken dat dit tien teen een nie deur ‘n normale skooldag sal afloop nie. Ons wil wel bo in die leersentrum hokkies insit waar leerders tydens pouses hul toestelle kan herlaai in geval van nood.

Gaan die hele skool van een platform gebruik maak of besluit elke onderwyser waarop hulle wil werk (byvoorbeeld Microsoft Teams, Google Classroom)?

Ja, die skool gaan bly op Teams. Ons gaan ook aanhou om die onderwysers aan te moedig om Microsoft Teams as die sentrale platform te gebruik sodat die leerders weet dat alle inligting vir hul vakke op een platform is.  Indien onderwysers kies om Kahoots of ander programme in hul lesse te gebruik sal dit wel met Teams gekoppel word.

Sal voorsiening gemaak word vir leerders wat nie toegang het tot wifi by die huis of koshuis nie?

Met Teams en ander Office-produkte sal jy op jou Chromebook “offline” kan werk. So, voordat jy huis toe gaan, sal jy al jou werkstukke en inligting kan aflaai en jy sal die volgende dag by die skool werkstukke kan oplaai. Ons gaan probeer om sover as moontlik die werk só te struktureer dat dít wat jy by die huis moet voltooi nie wifi benodig nie. Dit is nie altyd moontlik nie, maar ons strewe daarna om leerders so te help.

En laastens, kan ons ‘n Larries Chromebook- sak in die boetiek verwag?

Watch the space! Daar word definitief beplan om sakke te kry om leerders se rekenaars te beskerm.

Chromebooks bied so baie voordele vir onderrig, veral met die COVID-19-pandemie wat ons lewens onderstebo gegooi het. Boonop moes onderwysers en leerders in die laaste twee jaar leer hoe om enige onsekerheid te hanteer. Een ding waarvan ons wel kan seker wees, is dat hierdie nuwe digitale koers wat Hoër Meisieskool La Rochelle inslaan een is waarby leerders en opvoeders sal baat. Dit is beslis ’n verandering en vernuwing om na uit te sien.